+420 737 649 724 info@dopas.net

DOPAS s.r.o.

Projekce

Nabízíme služby v širokém spektru, zaměřujeme se především na řešení silniční dopravy v intravilánu měst a obcí, zklidňování dopravy, dopravní plánování, koncepce dopravy, průzkumy dopravy, mikrosimulace, návrhy cyklistické infrastruktury, parkovacích ploch a infrastruktury po pěší, úpravy center měst, dopravní terminály, řešení dopravy u obchodních center včetně parkování, řešení obytný celků apod.

Důraz při řešení je kladen především na bezpečnost provozu v uličním prostoru, plynulost dopravy a výslednou estetiku. Uliční prostor je řešen komplexně – uspořádání dopravních ploch přes architektonické řešení po technické vybavení, mobiliář i sadové úpravy.

Zajišťujeme též konzultační činnost v rámci předprojektové přípravy, poradenství a oceňování projektů ve všech svých fázích. Realizace dopravních staveb je velmi často spojována se zásahy do životního prostředí.

Hledáme technická řešení, která by pomohla integraci ekologicky přijatelných řešení se stavebními záměry. Od počáteční fáze projektování posuzujeme negativní vlivy dopravní stavby a hledáme možnosti, jak je eliminovat. Spolupracuje též s týmem expertů, jejichž specializací je právě životní prostředí.

Nabízíme zpracování projektů protihlukových opatření nebo posudků vlivu na životní prostředí EIA.