+420 737 649 724 info@dopas.net

DOPAS s.r.o.

Průzkumy

Na počátku veškerých projekčních prací musí být kladena otázka, zda plánovaná stavba nevyvolá takové objemy dopravy a z nich negativní vlivy, které by stávající dopravní síť plně zahltily a ve výsledném efektu měly negativní vliv na obsluhu a dostupnost budovaného objektu.

Dopravní posouzení musí být prováděno v širších vztazích, nikoliv pouze lokálně. Takový přístup v konečném důsledku může ušetřit mnohonásobně vyšší vyvolané investiční náklady.

Před vlastním posouzením je nutné provést i příslušné průzkumy, které se stanou hlavním podkladem pro vyhotovení příslušných posouzení.