+420 737 649 724 info@dopas.net

DOPAS s.r.o.

Posudky

Firma dále nabízí zpracování bezpečnostních auditů projektové dokumentace i provedení inspekcí stávajících staveb a dopravně inženýrských opatření. Dále také nabízí zpracování znaleckých posudků v oblasti z oboru stavebnictví, odvětví dopravních staveb.