+420 737 649 724 info@dopas.net

Objednatel:

Masak & Partner s.r.o.

Termíny provádění:

06/2013 – Projektové práce

Provedené výkony:

Studie, Dokumentace pro územní řízení

 

Popis a využití:

Záměrem této části projektu je nově navrhovaná příjezdová komunikace k bytovým domům včetně hromadných garáží pod bytovými objekty o celkové kapacitě cca. 190 PS. Celková délka komunikace je cca. 0,37 km, z nichž cca. 0,19 km je pod objektem. Příjezdová komunikace je napojena na ul. Novovysočanskou, k níž byly zpracovány dopravně inženýrské podklady a posouzení vlastní nové křižovatky.