+420 737 649 724 info@dopas.net

2013/2014 – POLYFUNKČNÍ DŮM ZLATICE

,

Investor:

ZLATICE s r. o.

Objednatel:

Němec Polák s.r.o.

Termíny provádění:

08-09/2013 – Projektové práce

10/2013 – 09/2014 – Realizace

Provedené výkony:

Dokumentace pro provedení stavby

Popis a využití:

Projekt zpracovává dopravní napojení hromadných garáží na okolní komunikační síť města a také organizaci dopravy v rámci samostatného objektu hromadných garáží s počtem 85 PS.