+420 737 649 724 info@dopas.net

2012 / DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V ÚSEKU „BETLÉM – ROZCESTÍ KOMUNIKACE MRÁZOV X BERANOVKA“

Investor i objednatel:

Město Teplá

Termíny provádění:

11/2012 – Projektové práce

Provedené výkony:

Studie

Odhadované investiční náklady:

Cca. 12 mil. Kč (zpevněné plochy a komunikace)

Popis a využití:

Projekt řeší trasu mezi chatovou oblastí Betlémem a rozcestím na komunikaci Mrázov x Beranovka, která je součástí stávající cyklotrasy Euroregio Egrensis č. 361 vedoucí z Chebu přes Háje až ke Klášteru Teplá. Celková délka je cca. 1,1 km.