+420 737 649 724 info@dopas.net

2013 – MĚSTO TEPLÁ ÚPRAVA ULICE U HŘIŠTĚ

,

Investor i objednatel:

Město Teplá

Termíny provádění:

06/2013 – Projektové práce

10/2013 – 04/2014 – Realizace

Provedené výkony:

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu a rozpočtu, Autorský dozor

Odhadované investiční náklady:

Cca. 8,8 mil. Kč (zpevněné plochy a komunikace)

Popis a využití:

Hlavním záměrem projektu je zatraktivnit celou oblast, zklidnit dopravu, která je z větší části zdrojového a cílového charakteru a probíhá v oblasti bytové zástavby. Realizace byla provedena v charakteru obytné zóny včetně zajištění parkovacích stání. Celková délka je cca. 0,3 km