+420 737 649 724 info@dopas.net

2012/2013 – REKONSTRUKCE KOMUNIKACE ULICE PRAŽSKÁ VE VOTICÍCH

,

Investor i objednatel:

Město Votice

Termíny provádění:

12/2012 – 07/2013 – Projektové práce

10/2013 – 06/2014 – Realizace

Provedené výkony:

Dokumentace pro územní řízení, Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměru a rozpočtu, autorský dozor

Odhadované investiční náklady:

Cca. 30 mil. Kč (zpevněné plochy a komunikace)

Popis a využití:

Projekt zpracovává přerozdělení funkčních ploch pro všechny účastníky provozu tak, aby byl zajištěn bezpečný a plynulý pohyb pro chodce, cyklisty a vozidla, a to včetně vzájemných křížení ve významných místech – prostoru náměstí a kolem základní školy.

Délka řešeného úseku je cca 1,5 km.