+420 737 649 724 info@dopas.net

JESENICE – KOCANDA –UL. PRAŽSKÁ – KŘIŽOVATKA NA KOCANDĚ

Investor i objednatel: Město Jesenice Provedené výkony: dopravní průzkum Popis a využití: Předmětem díla bylo zpracovat a následně vyhodnotit směrový dopravní průzkum na křižovatce ulic Pražská, Hrnčířská a Na Kocandě v Jesenici – místní části Kocanda (na jižním...

II/191 JANOVICE – NÝRSKO

Investor i objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o. Provedené výkony: DSP Popis a využití: Projekt řeší rekonstrukci silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem, kde v úseku cca 6,8 km m bude provedena rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové...

SMÍŠENÁ CYKLOSTEZKA MIMOŇ – PLOUŽNICE POD RALSKEM

Investor i objednatel: Město Ralsko Provedené výkony: DSP Popis a využití: Projekt řeší vybudování nové smíšené cyklostezky, která má zajistit dopravní propojení pro chodce a cyklisty mezi obcí Ploužnice pod Ralskem a městem Mimoň. Komunikace má šířku 3,0 m mezi...

CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY LIBEREC

Investor i objednatel: EBM / EXPERT BUILDING  MANAGEMENT, s.r.o Provedené výkony: Dokumentace pro vydání změny společného ÚR a SP, DPS Popis a využití: Projekt řeší napojení nového objektu na stávající terén a okolní chodníkové plochy a komunikace. Nový bytový objekt...

FRÝDLANT NÁDRAŽNÍ – ČÁST II.

Investor i objednatel: Město Frýdlant Provedené výkony: DSP v podrobnostech DPS Popis a využití: Jedná se o rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků v délce 91 m.  Vozovka i chodníky budou mít stejné kryty jako v první části rekonstruovaného úseku, jehož úprava...