+420 737 649 724 info@dopas.net

II/191 JANOVICE – NÝRSKO

Investor i objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.

Provedené výkony:

DSP

Popis a využití:

Projekt řeší rekonstrukci silnice II/191 mezi Janovicemi nad Úhlavou a Nýrskem, kde v úseku cca 6,8 km m bude provedena rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci stavby dojde k úpravě stykové křižovatky se silnicí II/171 na křižovatku okružní, dále bude provedeno rozšíření silnice o levý odbočovací pruh do rozvojové zóny města Janovice nad Úhlavou ve směru od Janovic a k rekonstrukci vrchní stavby mostu přes Petrovický potok a mostu přes trať ČD. Jedná se o trať č. 183 Plzeň – Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín. Investorem rekonstrukce silnice II/191 je Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace. V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující úpravy stávajících propustů vedoucích pod touto komunikací. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky a opravy vrchní stavby mostních objektů i zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zejména v oblasti Janovic nad Úhlavou.