+420 737 649 724 info@dopas.net

SMÍŠENÁ CYKLOSTEZKA MIMOŇ – PLOUŽNICE POD RALSKEM

Investor i objednatel:

Město Ralsko

Provedené výkony:

DSP

Popis a využití:

Projekt řeší vybudování nové smíšené cyklostezky, která má zajistit dopravní propojení pro chodce a cyklisty mezi obcí Ploužnice pod Ralskem a městem Mimoň. Komunikace má šířku 3,0 m mezi obrubníky. Podél komunikace bude vybudováno i nové veřejné osvětlení (VO) a rovněž bude provedeno odvodnění okolního terénu pomocí dvou trubních propustů. V rámci odvodnění je také navržena nový propust s horskou vpustí pod navrženou cyklostezkou.

Přechod přes Ploužnický potok je zajištěn nově budovanou dřevěnou lávkou. Smíšená cyklostezka je vybavena čtyřmi odpočinkovými plochami včetně mobiliáře – stolu s lavicemi, stojany na jízdní kola a orientační tabulí. Délka komunikace je cca 2.000 km. komunikace vedoucí k domovu pro seniory. Podél trasy jsou navrženy na několika místech výškové vyrovnávací prvky – opěrné stěny, které jsou řešeny palisádovými tyčemi.