+420 737 649 724 info@dopas.net

CENTRUM BYDLENÍ PRO SENIORY LIBEREC

Investor i objednatel:

EBM / EXPERT BUILDING  MANAGEMENT, s.r.o

Provedené výkony:

Dokumentace pro vydání změny společného ÚR a SP, DPS

Popis a využití:

Projekt řeší napojení nového objektu na stávající terén a okolní chodníkové plochy a komunikace. Nový bytový objekt je umístěn v území, které je realizováno ve stávajícím stavu jako obytná zóna. Z JZ strany je u objektu navržena manipulační plocha pro pohyb vozidel záchranné či pohřební služby. Projekt dále řeší příjezdovou plochu pro zásobování objektu ze severní strany. Pro přístup na manipulační plochu zásobovací rampy je také navržena chodníková plocha s betonovým povrchem, na kterou navazuje schodiště se třemi výškovými stupni. 

Další částí zpevněných ploch jsou chodníkové plochy před samotným objektem pro vstup do „Centra bydlení pro seniory Liberec“ z východní strany.