+420 737 649 724 info@dopas.net

FRÝDLANT NÁDRAŽNÍ – ČÁST II.

Investor i objednatel:

Město Frýdlant

Provedené výkony:

DSP v podrobnostech DPS

Popis a využití:

Jedná se o rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků v délce 91 m. 

Vozovka i chodníky budou mít stejné kryty jako v první části rekonstruovaného úseku, jehož úprava proběhla v roce 2015. V rámci akce budou upraveny i stávající uliční vpusti případně i nové přípojkami.

Díky rekonstrukci dojde ke zlepšení technického stavu, který přispěje k bezpečnějšímu užívání chodníků a komunikace, včetně bezbariérového užívání stavby.

V rámci rekonstrukce dochází k úpravě celého uličního prostoru a k přerozdělení funkčních ploch. Pro zajištění přecházení je na konci ul. Nádražní navrženo nové místo pro přecházení.