+420 737 649 724 info@dopas.net

MĚSTO VOTICE – REALIZACE UL. TÁBORSKÁ

Investor i objednatel:

Město Votice

Provedené výkony:

NS, DUR, DSP, DPS

Popis a využití:

Projekt řeší rekonstrukci stávající ul. Táborská. V rámci návrhu dochází k přerozdělení uličního prostoru tak, aby byl zajištěn průjezd návrhového vozidla. Vlevo ve směru staničení je navržen bezbariérový chodník, který umožňuje pohyb i osobám se sníženou schopností orientace a pohybu. 

Pro zvýšení bezpečnosti a rozhledových poměrů dochází k vyosení stávající komunikace dále od stávajících objektů v úseku křižovatky s ul. Vápená. Zdůraznění městského charakteru této ulice jsou jízdní pruhy, které mají základní šířku 2,75 m doplněny o dlážděný vodící a odvodňovací proužek v šířce 0,25 m. Pro zvýšení bezpečnosti při přecházení a upozornění řidičů na pohyb chodců je u křižovatky s ul. Svat. Čecha navržen střední dělící ostrůvek. 

Součástí projektu je i rozpracování jednotlivých příloh do podrobnosti požadovaný pro získání dotačních fondů od SFDI.