+420 737 649 724 info@dopas.net

III/1717 KOLINEC – PRŮTAH – DSP + PDPS

Investor i objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského Kraje, p.o. , Úřad městyse Kolinec

Provedené výkony:

DSP, DPS

Popis a využití:

Jedná se o rekonstrukci silnice III/1717 (ulice Jindřichovická), kde v úseku cca 601 m bude provedena rekonstrukce s plnou novou konstrukcí vozovky a v úseku cca 140 m bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy s následným položením vyrovnávací a nové obrusné vrstvy. V úseku s plnou konstrukcí vozovky jsou navrženy nové chodníky, zpevněné plochy a lokálně jsou umístěna v zálivech podélná parkovací stání.

V rámci rekonstrukce budou rovněž provedeny práce zahrnující i úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Díky provedeným úpravám dojde k jednoznačnému rozdělení jednotlivých funkčních ploch a oddělení účastníků provozu, hlavně v místech, kde se očekává jejich větší intenzita. V návrhu jsou také zakomponovány úpravy pro omezení rychlostí vozidel na komunikaci. Součástí projektu je i návrh nového propustu pod komunikací na vjezdu do obce ve směru od Velhartic a nové veřejné osvětlení.