+420 737 649 724 info@dopas.net

PRAHA JINONICE – VÝSTAVBA DÍLENSKÉ BUDOVY

Investor i objednatel:

 ČR –MO zastoupené AHNM, objednatel Intar

Provedené výkony:

 Dokumentace pro DSP, DPS, výkaz výměr a rozpočet

Popis a využití:

Projekt řeší napojení novostavby DÍLENSKÉ BUDOVY na přilehlé zpevněné plochy. Plochy jsou umístěné v areálu ministerstva obrany v lokalitě Jinonic. Areál se napojuje na ul. Pod Vodovodem. V rámci budování objektu dílenské budovy dojde k nutnosti vybourat stávající zpevněnou plochu a nahradit ji novou. Plocha se nachází podél severní fasády a umožňuje vjezd do objektu. Dále je zde budován okapový chodníček, který se však řeší spolu s vlastním objektem.

V rámci opravy zpevněné plochy bude osazen odvodňovací žlab se 4 žlabovými vpustmi, které budou napojeny na kanalizaci.