+420 737 649 724 info@dopas.net

FRÝDLANT UL. BĚLÍKOVA – REVITALIZACE ULIČNÍHO PROSTORU

Investor i objednatel:

Město Frýdlant

Provedené výkony:

DPS

Popis a využití:

Jedná se o rekonstrukci komunikace a přilehlých chodníků v délce 38 m, kde je umístěna nová autobusová zastávka. Vozovka i chodníky budou mít stejné kryty jako rekonstruované části křižovatky, která leží severně od daného prostoru a je součástí jiné akce. Projekt úpravy řeší vytvoření bezpečného prostoru pro všechny účastníky provozu a funkční přerozdělení využitelnosti ploch. Hlavním cílem je zejména vytvořit kvalitní prostor kolem nově vzniklé zastávky.

Vlastní úprava spočívá v rekonstrukci části stávající komunikace a chodníků. Bude vybudována zastávka, kde bude osazen jeden nový označník a doplněn jeden přístřešek. Z důvodu souladu (napojení) na výše prováděné činnosti dojde v  řešeném území i k úpravě chodníků a povrchových prvků, zejména vodohospodářských objektů (uličních vpustí a šachet).