+420 737 649 724 info@dopas.net

MULTIFUNKČNÍ ZÁBAVNÉ CENTRUM S HOTELEM A RESTAURACÍ

Investor i objednatel:

 LADO INVEST CITY s.r.o. 

Provedené výkony:

 Dokumentace pro NS, DUR

Popis a využití:

Projekt řeší napojení nového multifunkčního zábavného centra na komunikační síť. Toto napojení bude provedeno na stávající okružní křižovatku u sjezdu resp.nájezdu na 80km dálnice D8. V rámci úpravy okružní křižovatky dojde k úpravě 2 větví křižovatky, kde na jedné z větvi bude doprava kanalizovaná pomocí pojížděného dlážděného srpku. Na druhé větvi OK dojde k odklonění stávajícího ramena na střed OK a tím bude zamezen dnes nevyhovující tangenciální průjezd vozidel. V místě stávající gabionové stěny je navržena nová větev OK, která napojuje parkovací a zpevněné plochy zábavného centra. Z důvodů větších sklonových poměrů jsou podél obslužné komunikace navrženy záchytné opěrné prvky např.gabiony a je navržen nový systém odvodnění.