+420 737 649 724 info@dopas.net

POLYFUNKČNÍ DŮM ZLATICE 2014

Investor i objednatel:

Obec Jesenice 

Provedené výkony:

Dokumentace pro DPS, DSPS

Popis a využití:

Projekt řeší napojení novostavby Polyfunkčního objektu na komunikační síť a napojení podzemních garáží přes chodníkový přejezd v ul.Hájkova. V rámci vybudování Polyfunkčního domu dojde dle požadavku DOSS ke kompletní rekonstrukci ul.Kališnické v úseku mezi ul.Domažlickou a Hájkovou. Délka upravovaného úseku je cca 106m. V této úpravě dochází k zjednosměrnění komunikace směrem k ul.Hájkově a k vybudování parkovacího zálivu se 14 parkovacími  stáními. Dále dochází k vybudování chodníkové plochy, která je umístěná podél stávající zástavby a podél nově realizovaného Polyfunkčního objektu.