+420 737 649 724 info@dopas.net

D10 V KM 50,700 – 51,600 PS – VELKOPLOŠNÉ VÝSPRAVY – PD

Investor i objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Provedené výkony:

ZDS 

Popis a využití:

Jedná se o dálnici D10 mezi MÚK Kosmonosy a MÚK Bakov nad Jizerou, kde bude v úseku km cca 50,700 až km cca 51,600 provedena velkoplošná výsprava asfaltové vozovky, tj. rekonstrukce ložné a obrusné asfaltové vrstvy. V rámci stavby dojde k obnově stávajícího vodorovného dopravního značení. Investorem velkoplošné výspravy v km cca 57,000 až km cca 51,600 je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha. Celý návrh řeší kromě obnovy nevyhovujících konstrukčních vrstev vozovky i zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Povrch vozovky vykazuje známky poškození, jako jsou ztráta asfaltového tmelu, hloubková koroze, vysprávky, mozaikové trhliny, podélné a příčné úzké trhliny, podélné rozvětvené trhliny a vyjeté koleje. Na základě vizuální kontroly se dá soudit, že mnohé poruchy probíhají až do podloží. Tento fakt rovněž v některých místech potvrzuje i diagnostika vozovky zpracovaná v rámci této akce.