+420 737 649 724 info@dopas.net

ZDIMĚŘICE – „PRVKY PRO ZKLIDNĚNÍ DOPRAVY V OBYTNÉ ZÓNĚ

Investor i objednatel:

Město Jesenice

Provedené výkony:

DUR+DSP 

Popis a využití:

Jedná se výstavbu tří zpomalovacích prahů a zvýšené úrovně tří křižovatek ležících na stávajících místních obslužných komunikacích obytné zóny. Důvodem je požadavek na zklidnění dopravy. Další částí je realizace dvou parkovišť pro osobní vozidla. Dopravní řešení tří zpomalovacích prahů a výškové úpravy tří křižovatek je dáno stávajícím situačním řešením místní obslužné komunikace v daném místě. Výšková úprava vozovky, která bude ohraničena zapuštěnými silničními obrubníky, donutí řidiče vozidla snížit rychlost jízdy při přejezdu přes tuto překážku. Tím dojde ke zkrácení dráhy pro akceleraci v úseku mimo tuto stavební úpravu. Obě parkoviště s kolmými stáními – v jedné řadě v Kalousové ulici či ve dvou řadách na pozemku u ulice Labutí umožňují parkování vozidel mimo hlavní dopravní prostor komunikace. Tím se zvyšuje bezpečnost a plynulost provozu na těchto komunikacích.