+420 737 649 724 info@dopas.net

CYKLOSTEZKA JESENICE – ULICE PRŮMYSLOVÁ – ŘÍČANSKÁ – CEDROVÁ

Investor i objednatel:

Město Jesenice

Provedené výkony:

DUR 

Popis a využití:

Jedná se o výstavbu nové cyklostezky propojující ulici Na Ochoze s ulicemi Průmyslovou, Říčanskou a Cedrovou, kde cyklostezka navazuje na stávající cyklotrasu vedoucí severním směrem. Tato cyklostezka nahrazuje původní cyklotrasu v exponovaném úseku ulice Na Ochoze. Dle požadavku investora byla také prodloužená ul. Průmyslová.

Řešené území se nachází v nezastavěné proluce mezi ulice Na Ochoze a Průmyslovou. Jedná se o částečně zastavěné území. 

Délka navrhované cyklostezky je cca 62 m a mezi obrubníky bude šíře 2 m. Na začátku je komunikace napojena na stávající vozovku ulice Na Ochoze a v ulice Průmyslové je stezka ukončena na chodníkové ploše u prodloužení ulice Průmyslové.