+420 737 649 724 info@dopas.net

KAUFLAND KLADNO – ZÁVOROVÝ SYSTÉM

Investor / objednatel: KAUFLAND Česká republika v.o.s. Provedené výkony: DUR+DSP Popis / využití: Projekt řeší změnu organizace dopravy na příjezdu a na parkovišti u stávajícího supermarketu. Jedná se o umístění závorového systému včetně pokládky...

KOMUNIKACE A OPĚRNÉ STĚNY, AREÁL NEMOCNICE BEROUN RNB

Investor / objednatel: CONSTRUCTION TEAM s.r.o. Provedené výkony: DSP+DPS Popis / využití: Projekt řeší komunikace a zpevněné plochy pro oblast nové kuchyně a Centra duševní rehabilitace (CDR) v areálu nemocnice Beroun RNB. Je zde doplněna komunikace ze západní strany...

D7 NOUZOVÉ ZÁLIVY V KM 3,0 – 8,0

Investor / objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Provedené výkony: DUSP, DPS Popis / využití: Projekt řeší úpravu dálniční komunikace D7 v úseku km 3,0 – 8,0 v části zpevněné a nezpevněné krajnici a v navazujícím zemním tělese. Jedná se o vybudování míst pro...

STUDIE – DR. E. BENEŠE

Investor / objednatel: Město Bystřice Provedené výkony: NS – Návrhová studie Popis / využití: Řešená ul. Dr. E. Beneše je hlavním průtahem města, kde se podél komunikace nachází rodinné domy, také průmyslové areály a na danou komunikaci jsou napojeny i ostatní místní...