+420 737 649 724 info@dopas.net

KOMUNIKACE A OPĚRNÉ STĚNY, AREÁL NEMOCNICE BEROUN RNB

Investor / objednatel:

CONSTRUCTION TEAM s.r.o.

Provedené výkony:

DSP+DPS

Popis / využití:

Projekt řeší komunikace a zpevněné plochy pro oblast nové kuchyně a Centra duševní rehabilitace (CDR) v areálu nemocnice Beroun RNB. Je zde doplněna komunikace ze západní strany CDR o šířce 6 m, kde je i plocha pro odstavení 6 vozidel a příjezd sanitních vozů. Na konci je pak točka. Dále projekt řeší úvrať pro otočení zásobovacího vozidla u nové kuchyně, umístění zdvihací rampy (řešeno v jiném SO) pro zásobování kuchyně. Kolem objektu jsou navrženy chodníkové plochy doplněny schodišti.

pastedGraphic.png