+420 737 649 724 info@dopas.net

STAVEBNÍ ÚPRAVY SILNICE II/603 ULICE PRAŽSKÁ, KAMENICE

Investor / objednatel:

Obec Kamenice

Provedené výkony:

DUR, DSP

Popis / využití:

Úpravou dojde ke změně (zlepšení) organizace dopravy a tím i ke zvýšení bezpečnosti dopravy v místní komunikaci silnici II/603, III/10171 i v přilehlé komunikaci včetně ploch pro pěší v zastavěném území centru obce. Bude tak přizpůsobené intravilánové smíšené dopravě tzn. dojde k doplnění komunikace pro pěší, úpravě BUS zastávek, PS, úpravě vjezdů, k opravě VO i stáčecího místa u místní ČSPH a zajištění odvodnění komunikace. Jedná se o místní komunikaci silnici II/603, III/10171 i přilehlé komunikace včetně ploch pro pěší v zastavěném území centru obce.

pastedGraphic.png