+420 737 649 724 info@dopas.net

MĚSTO DOBŘÍŠ – STAVEBNÍ ÚPRAVY KOMUNIKACE A CHODNÍKŮ V UL. PRAŽSKÁ (III/11628)

Investor / objednatel:

Město Dobříš

Provedené výkony:

DUR+DSP

Popis / využití:

Projekt řeší organizaci dopravy doplněním cyklistické dopravy do profilu komunikace (cyklopiktokoridor), rekonstrukci a doplnění komunikace pro pěší, úpravu vjezdů, opravu VO a zajištění odvodnění komunikace. 

pastedGraphic.png