+420 737 649 724 info@dopas.net

PŘECHOD PRO CHODCE – ULICE PUJMANOVÉ

Investor i objednatel:

Skanska Reality a.s., objednatel EBM – Export Building 

Provedené výkony:

DUR+DSP 

Popis a využití:

Jedná se realizaci nového přechodu pro chodce v ulici Pujmanové v Praze 4 včetně osvětlení přechodu. Realizace přechodu souvisí s další plánovanou výstavbou na obou stranách ulice Pujmanové a jeho poloha je umístěna do osy budoucí výstavby. Spojnice obou míst s atraktivitu pro rezidenty i návštěvníky vyžaduje vybudovat nové spojení pro pěší mezi oběma místy. Z těchto důvodů je v dané ose navržen přechod pro chodce přes ulici Pujmanové včetně náběhů umístěných v komunikaci, zpevnění na středním dělicím pásu a osvětlení přechodu. Náběhy a chodník přes střední dělicí pás jsou navrženy v plné konstrukci ve stávajících chodnících na obou stranách ulice budou doplněny do stávající konstrukce prvky pro nevidomé a slabozraké. V pásu podél nově osazených silničních obrub ve vozovce bude provedeno napojení na stávající stav přes přiznanou spáru a odskoky konstrukčních vrstev.