+420 737 649 724 info@dopas.net

MĚSTO VOTICE – REVITALIZACE SÍDLIŠTĚ

Investor i objednatel:

Město Votice 

Provedené výkony:

Dokumentace pro NS

Popis a využití:

Návrhová studie řeší revitalizaci sídliště ve městě Votice. Sídliště je tvořeno ul. Dopravní, Dr. E. Beneše, Martinů, Smetanova, Průběžná, Fibichova a oblastí řadových garáží. Návrh řeší šířkové uspořádání jednotlivých ulic včetně řešení parkovacích stání a samotnou organizaci dopravy v celém řešeném území. V rámci zpracování návrhové studie bylo provedeno místní setkání s občany, kde byl projekt představen tak, aby došlo k případné diskuzi a zapracování podmětů občanů, kterých se případná rekonstrukce bude týkat. V projektu je snahou řešit maximalizaci parkovacích ploch, jelikož i zde je daná tématika základním nedostatkem stávajícího stavu. Z pohledu bezpečnosti dopravy jsou řešeny stávající i nové chodníkové plochy, které budou umožňovat i bezbariérový pohyb osob.