+420 737 649 724 info@dopas.net

2013 / PROFILOVÝ PRŮZKUM CYKLISTŮ A OSTATNÍ NEMOTOROVÉ DOPRAVY (BARR. MOST, KAČEROV)

Objednatel:

TSK hl. m. Prahy

Termíny provádění:

06/2013 – Dopravní průzkum včetně vyhodnocení

Provedené výkony:

Dopravní průzkum včetně vyhodnocení

Popis a využití:

Cílem průzkumu je zjištění stávajících intenzit cyklistů, bruslařů, pěších a ostatních druhů nemotorové dopravy (bruslaři na kolečkových bruslích a lyžích, jezdci na koloběžkách, skateboardech apod., chodci) na stezkách spolufinancovaných z prostředků EU. V rámci akce bylo provedeno i vyhodnocení naměřených dat dle požadavků investora s grafickým a textovým výstupem.