+420 737 649 724 info@dopas.net

Investor i objednatel:

Město Votice

Termíny provádění:

07-10/2013 – Projektové práce

10/2013 – 06/2014 – Stavba

Provedené výkony:

Dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu a rozpočtu, Autorský dozor

 

Popis a využití:

Vlastní úprava spočívá v rekonstrukci či revitalizaci stávajících chodníků od hranice prací obsažených v objektu rekonstrukce komunikace ul. Pražská po uliční čáru. V rámci projektu je také brán zřetel na bezbariérové užívání chodníkových ploch a míst určené pro přecházení.