+420 737 649 724 info@dopas.net

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ A VEDLEJŠÍCH PLOCH UL. ŽIŽKOVA A ČS. ARMÁDY

Investor / objednatel:

Město Dobříš

Provedené výkony:

DSP+DZS+DPS

Popis / využití:

Projekt řeší úpravu přilehlých ploch podél komunikace Žižkova a ČS. Armády, většinou na stávajících zpevněných plochách.

pastedGraphic.png