+420 737 649 724 info@dopas.net

2013 / PRŮZKUM POČTU CHODCŮ NA PŘECHODECH V UL. LUBLAŇSKÁ A BĚLEHRADSKÁ

Investor i objednatel:

TSK hl. m. Prahy

Termíny provádění:

09/2013 – Dopravní průzkum včetně vyhodnocen

Provedené výkony:

Dopravní průzkum včetně vyhodnocení

Popis a využití:

Cílem tohoto průzkumu bylo zjistit stávající intenzity chodců včetně podskupin a motorové kolizní dopravy na 2 přechodech pro chodce. Součástí bylo i provedení vyhodnocení naměřených dat dle požadavků investora s grafickým a textovým výstupem. Dále bylo také provedeno zhodnocení stavebního a bezpečnostního uspořádání přechodů a doplněno doporučení jejich možných úprav.