+420 737 649 724 info@dopas.net

Investor:

BC 2000 s.r.o.

Objednavatel:

AUKETT s.r.o.

Termíny provádění:

06-09/2013 – Projektové práce

Provedené výkony:

Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr.

 

Popis a využití:

Součástí projektu komunikací je, kromě úprav chodníkových ploch kolem stávajícího a nového polyfunkčního objektu, a úprava ploch ve vnitrobloku s úpravou dopravního režimu a odbavovacího zařízení podzemních garáží. Projekt také řeší organizaci dopravy ve stávajících a nových hromadných garáží včetně jednotlivých parkovacích stání.