+420 737 649 724 info@dopas.net

Investor i objednatel:

Město Teplá

KSÚS Karlovarského kraje, p.o

Termíny provádění:

03/2013 – Projektové práce

07/2013 – 03/2014 – Realizace

Provedené výkony:

Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměru a rozpočtu, autorský dozor

 

Popis a využití:

Hlavním investičním záměrem je rekonstrukce silnice II/210 na území města Teplá, která tvoří důležitou sběrnou komunikaci včetně rekonstrukcí dvou mostních objektů (most a velkoformátový propustek). Celková délka je cca. 1,4 km, realizovaná délka (stavba) je cca. 0,22 km.