+420 737 649 724 info@dopas.net

2012 – 2014 / STUDIE ŘEŠENÍ KOMUNIKACE PRO CHODCE A CYKLISTY „TEPLÁ (ŽEL ST.) – KLÁŠTER TEPLÁ“

Objednatel:

Město Teplá

Termíny provádění:

11/2012 – 03/2014 – Projektové práce

Provedené výkony:

Studie, Dokumentace pro územní řízení

Odhadované investiční náklady:

Cca. 7 mil. Kč (zpevněné plochy a komunikace)

Popis a využití:

Projekt definuje trasové a prostorové možnosti stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem mezi železniční stanicí Teplá a Klášterem Premonstrátů, která má zajistit bezpečné spojení mezi městem Teplá a Klášterem Teplá pro chodce a cyklisty. Celková délka je cca. 1,3 km.