+420 737 649 724 info@dopas.net

I/9 ÚPRAVA KŘIŽOVATKY SE SILNICÍ III/0086, k.ú. PŘEDBOJ

Investor / objednatel:

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha

Provedené výkony:

 DUR, DSP, DPS

Popis / využití:

Projekt řeší rekonstrukci stávajících komunikací a křižovatky na silnici I/9 a III/0086, s níž souvisí přeložka vodovodního řadu LT 200 resp. 350 (řad „1“) a prodloužení řadu PE 160 (řad „2“), vybudování opěrné gabiónové stěny a úpravu zálivů pro BUS, ke kterým budou dotaženy chodníky.