MĚSTO TEPLÁ - OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KOMUNIKACE - SVODIDLO

Investor i objednatel:

Město Teplá

Termíny provádění:

10/2013 – Projektové práce

12/2013 – Realizace

Provedené výkony:

Zjednodušená Dokumentace pro provedení stavby

Odhadované investiční náklady:

Cca. 0,8 mil. Kč (zpevněné plochy a komunikace)

Popis a využití:

Projekt řeší zabezpečení provozu v ul. Nádražní. V rámci havarijní opravy došlo ke zpevnění svahu komunikace u náhonu obetonávkou a ocelovými prvky – štětovnicemi Larsen doplněné svodidlem.