POLYFUNKČNÍ DŮM KARLOVY VARY

Investor

PORR SOLUTIONS.

Objednavatel

KV Realinvest s.r.o.

Termíny provádění:

07/2013 – Projektové práce

Provedené výkony:

Dokumentace skutečného provedení stavby

Odhadované investiční náklady:


Popis a využití:

Projekt zpracovává finální úpravu na komunikaci a nových zpevněných plochách u polyfunkčního domu v Karlových Varech včetně řešení podzemních hromadných garáží.