KANALIZAČNÍ SÍŤ LEŠANY – BŘEŽANY A ČOV LEŠANY

Investor i objednatel:

INGUTIS, spol. s r. o.

Termíny provádění:

10/2013 – 12/2013 – Projektové práce

Provedené výkony:

Dokumentace pro zadání stavby včetně výkazu výměr.

Odhadované investiční náklady:

Popis a využití:

Záměrem tohoto projektu je zpracování dopravně inženýrských opatření, které byly nastavené pro výstavbu kanalizační sítě a ČOV Lešany. Projektant prověřoval jednotlivé úseky výstavby, která by měla probíhat dle stanovených pracovních úseků a dle toho navrhl vhodný typ dopravní uzávěry např. i se SSZ.