Posudky, audity, inspekce

Firma dále nabízí zpracování bezpečnostních auditů projektové dokumentace i provedení inspekcí stávajících staveb a dopravně inženýrských opatření. Dále také nabízí zpracování znaleckých posudků v oblasti z oboru stavebnictví, odvětví dopravních staveb.