Poradenství

V případě potřeb objednatelů jsme schopni zajistit i poradenské a konzultační služby, které se týkají nejen oblasti vlastní projektové přípravy a provádění staveb, ale i souvisejcích činností.