Průzkumy

Na počátku veškerých projekčních prací musí být kladena otázka, zda plánovaná stavba nevyvolá takové objemy dopravy a z nich negativní vlivy, které by stávající dopravní síť plně zahltily a ve výsledném efektu měly negativní vliv na obsluhu a dostupnost budovaného objektu. Dopravní posouzení musí být prováděno v širších vztazích, nikoliv pouze lokálně. Takový přístup v konečném důsledku může ušetřit mnohonásobně vyšší vyvolané investiční náklady. Před vlastním posouzením je nutné provést i příslušné průzkumy, které se stanou hlavním podkladem pro vyhotovení příslušných posouzení.

Vybrané realizace:


PROFILOVÝ PRŮZKUM CYKLISTŮ A OSTATNÍ NEMOTOROVÉ DOPRAVY (BARR. MOST, KAČEROV)

KŘIŽOVATKOVÝ SMĚROVÝ PRŮZKUM NA KŘIŽOVATCE ULIC MODŘANSKÁ x CHUCHELSKÁ x K JEZU